Bestellingen en Retouren

Bestelgegevens

  • Voer uw achternaam en e-mailadres of postcode in.
  • * Verplichte velden

Herroepingsrecht

Conform artikel 9.1 van de Richtlijn 2011/83/EU beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst te herroepen en conform artikel 14.1 van de Richtlijn 2011/83/EU beschikt hij vervolgens over een nieuwe termijn van 14 dagen (te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de consument zijn beslissing om te herroepen heeft kenbaar gemaakt) om het goed terug te sturen. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan voordeligwitgoed.nl te melden. U dient het product binnen 14 dagen na kennisgeving terug te sturen naar voordeligwitgoed.nl. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen. Wij vragen u zorgvuldig om te springen met de goederen (en de verpakking), indien dit niet is gebeurd, kan Voordeligwitgoed een schadevergoeding eisen van u als consument. Uiteraard dient deze schadevergoeding overeen te stemmen met de werkelijk geleden schade.

Via deze link kunt u een voorbeeld formulier-herroeping downloaden: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf
U kunt het formulier zenden naar info@voordeligwitgoed.nl of info@voordeligwitgoed.be